Το όραμα μου…

Ο δήμος που σχεδιάζουμε, είναι ένας σύγχρονος οργανισμός που θα παρεμβαίνει ουσιαστικά στο οικονομικό γίγνεσθαι για την πρόοδο της περιοχής και των ανθρώπων της. Για αυτό οφείλει:

  • να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τα θέματα της καθημερινότητας (απ’ την λακκούβα στο οδόστρωμα και την αγροτική οδοποιία, έως την ύδρευση – αποχέτευση και την καθαριότητα, τον κοινόχρηστο φωτισμό, κλπ.),
  • να είναι φιλικός και αλληλέγγυος με τους δημότες του, και υπερβαίνοντας τυπικές αρμοδιότητες,
  • να επιδιώξει να αποτελέσει την «ομπρέλα» για την προώθηση των τοπικών προσπαθειών, τόσο στην επίλυση προβλημάτων, όσο και στην πρόοδο της παραγωγικής – αναπτυξιακής διαδικασίας.

Κτηνοτροφία

Η στήριξη της κτηνοτροφίας αποτελεί βασική προτεραιότητά μας, αφού η συγκεκριμένη δραστηριότητα ξεπερνά κάθε άλλη στο νησί μας, και ειδικά στο δήμο μας, όπου με 300.000 αιγοπρόβατα, συγκεντρώνεται ο κύριος όγκος της.

Απέναντι στα σοβαρά προβλήματα επιβίωσης του κτηνοτροφικού τομέα, εξαιτίας των χαμηλών τιμών που έχουν διαμορφωθεί σε γάλα και κρέας, απαντάμε με άμεσα και βραχυχρόνια μέτρα ενίσχυσης των κτηνοτρόφων. Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου, με τις κατάλληλες δομές που θα δημιουργήσει, θα στοχεύσει στη στήριξη όλων των φάσεων της παραγωγικής διαδικασίας, απ’ το αρχικό, έως και το τελικό προϊόν.

Γεωργία

Η ελαιοκομία, αλλά και γενικότερα η καλλιέργεια της γης κάθε είδους (αμπέλια, πατάτες, οπωροκηπευτικά, κλπ.), συνιστούν πυλώνα της τοπικής οικονομίας, που θα στηριχθεί απ’ το Δήμο μας με σωστή αγροτική οδοποιία και γενικότερα υποδομές και μέσα που θα εξυπηρετούν τους αγρότες.

Ιδιαίτερα δε για την ελαιοκομία, ο Δήμος μας, με συγκεκριμένες δράσεις που σχεδιάζει για την βελτίωση της παραγωγής, θα προωθήσει συνολικά την ανάδειξη και αναβάθμιση του κλάδου της ελιάς.

Τουρισμός

Ο στόχος μας για τον τομέα του τουρισμού είναι διττός: γενναία αύξηση του αριθμού των τουριστών από πολύ περισσότερες χώρες, και ποιοτικός τουρισμός. Στην προσπάθεια για ακόμη καλύτερο τουριστικό προϊόν, θα επιδιώξουμε διασύνδεση με τα αξιόλογα τοπικά προϊόντα, ενώ θα γίνει αξιοποίηση των υφιστάμενων υποδομών και του τεράστιου κτιριακού – σε μεγάλο βαθμό και παραδοσιακού – αποθέματος της Δυτικής Λέσβου.