32

Στρατής Ζαφείρης

υποψήφιος δήμαρχος

Γεννήθηκε στη Λέσβο το 1954, όπου και ολοκλήρωσε τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Έλαβε το πτυχίο του Χημικού Μηχανικού από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο το 1977. Η πολιτική και κοινωνική του δραστηριότητα ξεκίνησε από τα φοιτητικά του χρόνια και έκτοτε δεν σταμάτησε να ασχολείται με τα κοινά. Διετέλεσε Μέλος  της Αντιπροσωπείας  του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας  από το  1983  μέχρι και το  2007.

  • Ήταν Αντιπρόεδρος  του Πανελληνίου Συλλόγου Χημικών Μηχανικών από το 1983 μέχρι και το 1985
  • Πρόεδρος του από το 1985 έως και το 1994
  • Διετέλεσε Τεχνικός Σύμβουλος του  Δήμου Αγίας Παρασκευής Λέσβου  από το 1997 μέχρι και το 2005 και στη Μόνιμη Επιτροπή Βιομηχανίας και Επιχειρηματικότητας ΤΕΕ από το 2003 έως το 2009.
  • Μέλος της Γραμματείας του Τμήματος Βιομηχανίας ΣΥΡΙΖΑ και  Συντονιστής της Ομάδας Βιομηχανίας Τροφίμων και Ποτών από το 2012 μέχρι και το 2015.
  • Διετέλεσε Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Ανάπτυξης από το 2015 έως και τον Ιούλιο του 2018. Προώθησε το σχεδιασμό και την υλοποίηση σημαντικών αναπτυξιακών πολιτικών υλοποιώντας τις κατευθύνσεις του ΦΟΡΟΥΜ για τη Βιομηχανία στον τομέα της μεταποίησης ( Μεταβίβαση Επιχειρήσεων, Αμυντική Βιομηχανία, Ψηφιακή Βιομηχανία), στον τομέα των ΜμΕ και επιχειρηματικότητας (Παρατηρητήριο για τις ΜμΕ, StartupGreece, Προγράμματα στήριξης των ΜμΕ που εντάχθηκαν στο ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020) , στον τομέα της καινοτομίας και της ψηφιακής βιομηχανίας (κυκλική οικονομία, ψηφιοποίηση βιομηχανικών δραστηριοτήτων, ελληνική ψηφιακή πλατφόρμα Industry 4.0, κλπ) , στον τομέα της βελτίωσης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος (νέα νομοθεσία για την Απλοποίηση του Συστήματος Αδειοδότησης Οικονομικών Δραστηριοτήτων και τη δημιουργία Ενιαίου Συστήματος Εποπτείας της Αγοράς και Ελέγχων, Ψηφιακές Υπηρεσίες ΓΓΒ).

Διετέλεσε Πρόεδρος της Ομάδας Διοίκησης Έργου Γενικών Γραμματέων για την Απλοποίηση του Συστήματος Αδειοδότησης Οικονομικών Δραστηριοτήτων, Πρόεδρος της Ομάδας Διοίκησης Έργου Γενικών Γραμματέων για τη δημιουργία Ενιαίου Συστήματος Εποπτείας της Αγοράς και Ελέγχων. Ήταν Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής του ΦΟΡΟΥΜ  για τη Βιομηχανία για τη χάραξη βιομηχανικής πολιτικής και δράσεων την περίοδο 2016-2020 και συντονιστής της προώθησης του Σχεδίου Δράσης για την ανάπτυξη της Εγχώριας Φαρμακοβιομηχανίας.

Την ίδια περίοδο διετέλεσε Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής για το ΦΟΡΟΥΜ Αγροδιατροφής, Βιομηχανίας και  Τουρισμού για τη σύνδεση των τριών τομέων με στόχο  την  ανάπτυξη της ποιότητας του ελληνικού τουριστικού προϊόντος. Υπήρξε Πρόεδρος της Επενδυτικής Επιτροπής του Ταμείου Επιχειρηματικότητας για τη χρηματοδότηση της υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων μεταποιητικών επιχειρήσεων και Πρόεδρος της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/2004, για την υλοποίηση 370 περίπου μεγάλων επενδυτικών σχεδίων της ελληνικής βιομηχανίας.  Από το 2004 έως το 2009 ήταν Μέλος Τεχνικού Συμβουλίου Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (εκπρόσωπος ΤΕΕ).

Υπεύθυνος Μηχανικός σε μεγάλα έργα ύδρευσης στη  Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων, Διεύθυνση Έργων Ύδρευσης Αποχέτευσης από το 2007 έως και το 2015 και από το 1993 έως το 2002 .  Από το 2004 έως το 2009 διετέλεσε  Μέλος του Τεχνικού Συμβουλίου Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.  Εργάστηκε στη Γενική Γραμματεία Χωροταξίας ως Υπεύθυνος Μηχανικός του έργου αντιρρύπανσης Εθνικού Πάρκου Σχοινιά από το 2002 έως το 2007.

Ήταν Υπεύθυνος Ίδρυσης και Οργάνωσης του Ινστιτούτου ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ από το 1990 έως και το 1992 και υπήρξε σύμβουλος Αναπληρωτή Υπουργού στο υπουργείο Βιομηχανίας. Διετέλεσε πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Χημικών Μηχανικών (1985-1994) καθώς και εκλεγμένο μέλος στην αντιπροσωπεία του ΤΕΕ. Εργάστηκε ως μέλος Δ.Σ. εταιρειών. Από το 1985 εργάστηκε στη  Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων στον τομέα μεγάλων έργων ύδρευσης ως Επιβλέπων Μηχανικός. Σήμερα είναι μέλος του Δ.Σ. της ΕΛΠΕ Α.Ε.