Στρατής Ζαφείρης

Υποψήφιος Σύμβουλος Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με το σχήμα του Κώστα Μουτζούρη, "Άλμα Ανάπτυξης"

Επενδύσεις σε τουρισμό – αγροτική παραγωγή αξιοποιώντας αποτελεσματικά το ΕΣΠΑ

Πριν λίγους μήνες, αποδεχόμενος την τιμητική πρόταση συνεργασίας με τον Περιφερειάρχη και εκ νέου υποψήφιο, επικεφαλής του συνδυασμού «Άλμα Ανάπτυξης» Κώστα Μουτζούρη, αναφέρθηκα στο πλαίσιο που θα την διέπει, αλλά και στις συγκεκριμένες στοχεύσεις, τις οποίες θα έχει ως έρεισμα. Προέταξα λοιπόν την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, την προστασία του περιβάλλοντος, την ολοκλήρωση βασικών υποδομών, αλλά και την επιβαλλόμενη μετάβαση των νησιών στο σύγχρονο ψηφιακό κόσμο των νέων τεχνολογιών. Τομείς στους οποίους ήδη η Περιφέρεια, και έχει παράξει έργο, και το κυριότερο, έχει συμπεριλάβει ως προτεραιότητες στη νέα προγραμματική περίοδο του ΕΣΠΑ 2021-2027, για το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) Βορείου Αιγαίου. Πρόγραμμα, το οποίο έχει σχεδιαστεί με διττό στόχο: την ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή.


Σε ό,τι αφορά στον άξονα της ανάπτυξης, πέρα απ’ τις υποδομές, δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην παραγωγική ανάπτυξη και δη στις ιδιωτικές επενδύσεις που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της. Άλλωστε, η στήριξη δημιουργικών συμπολιτών μας που θέλουν να επενδύσουν στον τόπο μας, οφείλουμε και είναι βασικό μέλημα του συνδυασμού μας. Πώς θα γίνει αυτό; Με κονδύλια πάνω από 50 εκ. ευρώ στο ΠΕΠ έχει προβλεφθεί η ενίσχυση του «Μετασχηματισμού της οικονομίας της Περιφέρειας με αύξηση του μεγέθους και της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων, κυρίως μέσω και της έξυπνης εξειδίκευσης», όπου και περιλαμβάνονται δράσεις για τους εξής επιμέρους ειδικούς στόχους:


 Ανάπτυξη και ενίσχυση των δυνατοτήτων της έρευνας και της καινοτομίας με την αξιοποίηση των προηγμένων τεχνολογιών (π.χ. ερευνητικές δομές ανάλογες της δομής της Μαστίχας, που θα καλύπτουν τους κλάδους της ελιάς, της κτηνοτροφίας και της ποτοποιίας, αλλά και ενίσχυση της ανάπτυξης συνεργασίας επιχειρήσεων με ερευνητικούς φορείς, όπως και αξιοποίηση των προϊόντων της έρευνας.


 Αξιοποίηση των ψηφιακών οφελών (π.χ. βελτίωση της κεντρικής ψηφιακής υποδομής της Περιφέρειας, έργα τηλεϊατρικής και ψηφιοποίησης της οικονομίας).


 Ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας των Μικρομεσαίες Μεταποιητικές Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) καθώς και θέσεις εργασίας στις ΜΜΕ, αλλά και παραγωγικές επενδύσεις.


Η στήριξη των ιδιωτικών επενδύσεων, αφορά στην ενίσχυση επενδύσεων για την εφαρμογή καινοτομιών απ’ τις επιχειρήσεις, την προώθηση των πωλήσεων, την αξιοποίηση της τοπικής αγροτικής παραγωγής (δεύτερη μεταποίηση), καθώς και τη σύνδεση της παραγωγής με τον τουρισμό – πολιτισμό για την ανάπτυξη αλυσίδων αξίας. Η διασύνδεση των συγκριτικών μας πλεονεκτημάτων με προσφερόμενες τουριστικά παροχές και η επιβεβλημένη πλέον εξωστρέφεια, μπορούν να εκτοξεύσουν οικονομικά τη Λέσβο. Και να αποδείξουν στην πράξη πώς η αποτελεσματική αξιοποίηση χρηματοδοτικών μέσων, όπως το ΕΣΠΑ, με τον κατάλληλο σχεδιασμό που έχει κάνει η περιφερειακή αρχή Μουτζούρη, μπορούν να συμβάλλουν καθοριστικά στην αναπτυξιακή διαδικασία.

Copyright 2023 © Stratis Zafeiris

Στείλτε μου μήνυμα: